הדף היומי לשמיעה לצפיה להורדה בטכנולגיה חדשנית צורת הדף

בבא בתרא